Tapeta

webshop - ponujamo vam širok izbor kakovostnih, luksuznih

tapet

Glavna stran arrow Varstvo podatkov
Varstvo podatkov

 

Družba Hajlék-2000 Kft bo pri ravnanju s podatki porabnikov svoje web trgovine in pri dejavnosti v zvezi s podatki -  v skladu z določbami zakona LXIII. iz leta 1992 o varstvu osebnih podatkov in javnosti javnih podatkov; zakona CXIX  iz leta 1995 o ravnanju podatkov o osebnih imenih in bivališču, ki so namenjeni raziskovanju in pridobitvi neposrednih poslov; zakona VI. iz leta 1998 o zaščiti oseb pri strojni obdelavi osebnih podatkov – spoštovala naslednje predpise glede ravnanja s podatki:
Porabniki soglašajo, da bo družba Hajlék-2000 Kft. izvajala ravnanje z osebnimi in posebnimi podatki porabnikov. Družba Hajlék-2000 Kft. izjavlja, da bo z vsemi podatki in zaupnimi informacijami ter dejstvi, ki mu jih bo posredoval porabnik, ravnala zaupno.

Hajlék-2000 Kft. si hkrati pridržuje pravico, da bo v primeru, če se pojavi sum zlorabe storitve do porabnika ali sum drugega kaznivega dejanja, njegove osebne podatke izročil pristojnim organom. 
Hajlék-2000 Kft. zagotavlja porabnikom možnost, da si podatke, ki se hranijo o njih, kadarkoli pogledajo, po potrebi zahtevajo spremembo ali izbris registracije. 


V druge namene se podatki lahko uporabljajo zgolj ob izrecni pisni privolitvi osebe. V porabnikove podatke imajo vpogled samo sodelavci  družbe Hajlék-2000 Kft., ki so za to pooblaščeni.  Hajlék-2000 Kft. tretji strani ne bo posredoval osebnih podatkov (vključno z e-poštnimi naslovi), ki se hranijo o porabnikih. Izjemo predstavlja primer, ko bo Hajlék-2000 Kft. za realizacijo nakupa v web trgovini posredoval osebne podatke porabnika svojim trgovinskim partnerjem, ki imajo pogodbo za prevzemanje oz. dostavo blaga.      

Sodelovanje pri storitvah na internetni strani je prostovoljno. Hajlék-2000 Kft. se zavezuje, da ne bo izvajal nobenih sankcij do porabnikov, ki bodo odklonili posredovanje neobveznih podatkov.   
Hajlék-2000 Kft. bo poskrbel za to, da bo uporaba podatkov o porabnikih, ki si jih je pridobil v okviru svojih storitev, v skladu z vsakokratnimi veljavnimi madžarskimi predpisi.


Hajlék-2000 Kft. soglaša, da na elektronske naslove, ki jih pri registraciji posredujejo porabniki, ne bo pošiljal obvestil, z izjemo e-pošt, ki vsebujejo informacijsko gradivo v zvezi s storitvami mreže Hajlék-2000 Kft., in za katerih sprejemanje so člani soglašali z registracijo. Hajlék-2000 Kft. bo sprejel vse možne ukrepe za varno shranjevanje podatkov, ne sprejme pa odgovornosti za poškodovanje ali uničenje podatkov, ali če pridejo zaupni podatki zaradi tehničnih napak, naravne nesreče, terorističnih ali kaznivih dejanj do oseb, ki za to niso pristojne.       
 
Hajlék-2000 Kft. bo storil vse za to, da bo dostop do njegovih strani tekoč in brez napak, vendar pa ne prevzema odgovornosti za morebitne nastale napake, ki bi povzročile neustrezno delovanje strani in/ali morebitno izgubo podatkov.