Tapeta

webshop - ponujamo vam širok izbor kakovostnih, luksuznih

tapet

Glavna stran arrow Pogosta vprašanj
Pogosta vprašanja

Vprašanja in odgovori glede plačila s kartico prek interneta 

SPREJEMANJE KARTIC 

S katerimi tipi kartic lahko plačujemo? Z embosiranimi karticami VISA in Mastercard oziroma s posameznimi karticami VISA Electron.  Možnost uporabe kartic VISA Electron pri internetnem nakupu je odvisna od banke izdajateljice. Bančna kartica tipa VISA Electron, ki jo je izdala banka CIB Bank, se lahko uporablja za internetni nakup. Katere bančne kartice so primerne za internetna plačila? Vse kartice VISA ali MasterCard (EC/MC), katerim je banka, ki je kartice izdala, dovolila internetno plačevanje, kakor tudi WEB-kartice, ki so izrecno namenjene za internetno uporabo. Ali se lahko plačuje z nakupovalnimi karticami? S karticami, kjer se zbirajo točke, in ki vsebujejo točke zvestobe, izdali pa so jih  trgovci/ponudniki storitev, ni mogoče plačevati po internetu. Ali se lahko plačuje s kartico co-branded? Plačujete lahko z vsemi co-branded karticami, ki imajo za osnovo kartico MasterCard ali VISA in so primerne za internetno plačevanje.    

POTEK PLAČEVANJA 
Kako deluje bančno zaledje pri on-line plačilih? Potem, ko je kupec na internetni strani trgovca/ponudnika storitev izbral plačilo z bančno kartico, je sprožil postopek plačila in s tem pride na plačilno stran banke. Plačilna stran je opremljene z zaščitenim komunikacijskim kanalom. Za plačilo je potrebno vnesti številko kartice, datum veljavnosti in 3-številčno veljavnostno kodo, ki je navedena na podpisni črti na hrbtni strani kartice. Transakcijo sprožite Vi, od tega trenutka naprej gre kartica skozi postopek odobritve, v okviru katerega se preveri izvirnost podatkov na kartici, kritje in limit nakupa. V kolikor so za nadaljevanje transakcije vsi podatki ustrezni, bo banka, ki vodi račun (izdajateljica kartice) obremenila kartico z zneskom plačila.  Obremenitev računa (odbitje zneska) se izvede v nekaj dneh, odvisno od banke, ki vodi račun.  

V čem se razlikuje internetni nakup s kartico od  tradicionalnega nakupa?
Razlikujemo transakcije s prisotnostjo (Card Present) in transakcije brez prisotnosti kartic (Card not Present).  Transakcija Card Present se izvaja s pomočjo POS-terminala.  Potem ko smo potegnili kartico in vnesli PIN kodo, se terminal prek centra za odobritve poveže z banko lastnika kartice, in gre skozi mrežo VISA ali MasterCard, odvisno od tipa oziroma izdajatelja kartic. Tu se opravi preveritev veljavnosti in kritja (avtorizacija). Če gremo v obratni smeri dobi POS-terminál (oziroma trgovec) potrditev ali zavrnitev. Kupec podpiše potrdilo. Card not Present je transakcija, pri kateri bančna kartica fizično ni prisotna. Sem spadajo transakcije, ki so izvedene v pismu, po telefonu oziroma elektronsko (internet). V teh primerih sproži kupec (lastnik kartice) transakcijo z vnosom podatkov bančne kartice na varni (128 bitno zaščito) plačilni strani. Vi o uspešni transakciji dobite ti. številko dovoljenja, ki je enaka številki potrdila v papirni obliki.  

Kaj pomeni rezervacija?
Takoj ko je banka seznanjena s transakcijo, sledi rezervacija (obremenitev), saj za  dejansko obremenitev mora pred tem dobiti uradne podatke, za kar je  potrebnih nekaj dni, v tem času pa bi nakupni znesek lahko ponovno porabili. Zato z rezervacijo oddvojijo in rezervirajo kupnino ali dvignjen denar.  Rezervirani znesek spada k saldu računa oziroma je upravičen do obresti, vendar ga še enkrat ni možno porabiti. Rezervacija zagotavlja zavrnitev vseh tistih transakcij, ki nimajo kritja, čeprav bi saldo računa v načelu še zagotavljal to možnost. V kolikor v nekaj dneh ne pride do obremenitve, banka sprosti rezervacijo, ki se s tem lahko porabi. V teh primerih se je potrebno pogovoriti z banko glede obremenitve.

NEUSPEŠNA PLAČILA IN UKREPANJE 
V katerih primerih je transakcija neuspešna? V splošnem je to v primerih, ko banka izdajateljica kartice (kjer je stranka dobila kartico) ne sprejme plačilnega naloga; vendar je to v primeru uporabe kartice lahko tudi iz razloga, da zaprosilo za dovoljenje ne pride do banke izdajateljice kartice zaradi napake na telekomunikacijskih napravah ali informatiki.
Napaka kartice
Kartica ni primerna za internetno plačevanje.
Banka izda prepoved za uporaba kartice za plačevanje prek interneta.
Prepoved uporabe kartice. Napaka pri vnosu podatkov kartice (številka kartice, veljavnost, koda na podpisni črti).
Kartici je potekla veljavnost. 
Napaka računa          
Ni kritja za izvedbo transakcije.
Znesek transakcije presega nakupni limit kartice.

Napaka na zvezi 
Pri transakciji je verjetno prišlo do prekinitve na zvezi. Prosimo, poskusite znova.
Zaradi preseženega časovnega limita je bila transakcija neuspešna. Prosimo, poskusite znova.
 
Tehnične napake
V kolikor se s plačilne strani niste vrnili na stran trgovca/storitve, je transakcija neuspešna.
V kolikor ste se s plačilne strani vrnili, vendar ste se s pomočjo brskalnika "back", "reload" oziroma "refresh" vrnili na plačilno stran, se vaša transakcija iz varnostnih razlogov samodejno zavrne. 

Kaj je potrebno storiti v primeru neuspešnosti plačilnega postopka?

Za vsako transakcijo dobite transakcijsko identifikacijo, za katero predlagamo, da si jo zabeležite. V kolikor pride pri poskusu plačila do zavrnitve s strani banke, prosimo, da pokličete svojo banko, ki vodi vaš račun.
 
Zakaj se morate v primeru neuspešnega plačila povezati s svojo banko, ki vodi vaš račun?
Banka, ki vodi vaš račun (izdajateljica kartice) v postopku preverjanja kartice obvesti banko trgovca, ki bo prejel znesek (prejemnika), ali se transakcija lahko izvede. Banka prejemnica ne sme izdati zaupnih informacij komitentom drugih bank, do tega ima pravico samo banka, identifikator lastnika kartice.
 
Kaj pomeni, če sem prejel od svoje banke SMS o rezervaciji zneska, trgovec/ponudnik storitev pa sporoča, da je bilo plačilo neuspešno?
To se lahko zgodi v primeru, če je bila kartica na plačilni strani preverjena, vendar se Vi niste vrnili na internetno stran trgovec/storitve. Transakcija se v tem primeru šteje za nedokončano in s tem pa za neuspešno. V tem primeru znesek ni obremenil kartice, rezervacija se sprosti. 

VARNOST 
Kaj pomenita VeriSign in SSL komunikacijski kanal z 128 bitno zaščito?


SSL je sprejeta okrajšava zaščitnega ukrepa Secure Sockets Layer. Naša banka ima na voljo 128-bitni zaščitni ključ, ki varuje komunikacijski kanal. Podjetje VeriSign omogoča CIB Banki uporabo 128-bitnega ključa, z njeno pomočjo zagotavljamo SSL zaščito. Dandanes v 90%-ih svetovne elektronske trgovine uporabljajo ta način zaščite. Brskalnikov program, ki ga uporabljajo kupci, s pomočjo SSL še pred posredovanjem zavaruje podatke lastnika kartice, tako le-ti pridejo  do CIB Banke v kodirani obliki, in so s za nepooblaščene osebe nerazumljive.
 
Po plačilu me je brskalnik opozoril, da zapuščam zaščitno zono. Je varnost mojega plačila s tem zagotovljena?
Da, v celoti. Postopek plačila poteka po 128-bitnem varnostnem komunikacijskem kanalu in s tem je popolnoma varen. Po transakciji pridete nazaj na spletno stran trgovca, v kolikor trgovčeva stran ni zaupne narave, vas bo vaš brskalnik opozoril, da ste zapustili kanal zaupnosti. Z vidika zaupnosti to ne pomeni nobene nevarnosti.
 
Kaj pomeni koda CVC2/CVV2?

V primeru MasterCard je ti. Card Verification Code, v primeru Visa pa ti. Card Verification Value tista kodirana numerična vrednost na magnetni črti bančne kartice, s pomočjo katere se lahko ugotovi, ali je kartica originalna. Pri internetnih nakupih je treba vnesti tako imenovano kodo CVC2, ki je v zadnjem trištevilčnem številu številke, navedene na hrbtni strani kartic MasterCard.
 
Kaj pomeni Verified by Visa?
Lastniki kartice Visa, registrirane v sistemu Verified by Visa,  izberejo geslo pri banki izdajateljici kartice in se z njeno pomočjo identificirajo pri internetnih nakupih. Kartica jim nudi zaščito pred nezakonito uporabo kartic Visa. CIB Banka sprejeme kartice, ki so bile izdane v okviru sistema Verified by Visa.
 
Kaj pomeni koda UCAF?
V primeru kartic MasterCard je to individualna koda, ki ste jo morebiti dobili od svoje banke, ki vam je kartico izdala. Če kode niste prejeli, pustite polje prazno.